our terms

общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СЕМЕЕН ХОТЕЛ СТРАННОПРИЕМНИЦА”

1. Данни за търговеца:

“Павлови и Фамилия” ООД

ДДС №: BG205949878

Адрес: с. Орешак 5630, ул. “Стара планина”207

Тел.: 0887 927 035

Интернет страница: www.strannopriemnitsa-oreshak.com

Електронен адрес: strannopriemnitsa@abv.bg

2. Правене на Резервации:

2.1 Резервация в семеен хотел “Странноприемница” бихте могли да направите по един от следните начини:

– пишете ни на e-mail: strannopriemnitsa@abv.bg ;

– пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт: www.strannopriemnitsa-oreshak.com ;

– обадете се на тел: +359 887 927 035;

– заповядайте на място в хотела.

2.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас по телефон или имейл, за да потвърдим възможността за настаняване.

2.3. След уточняване на резервацията, клиентът ще получи потвърждение за резервация на посочен от него електронен адрес. Потвърждението съдържа номер и дата на резервацията, имена на госта, телефон и имейл за връзка, брой на гостите, дължимата сума, какво се включва в цената, условията и сроковете за плащане на депозит.

2.4. С цел потвърждаване на Вашата резервазия хотелът изисква депозит в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните не е договорена друга сума за плащане като депозит). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

2.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА, след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail.

2.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

3. Възможности за плащане

3.1. В брой на място в хотела

3.2. С кредитна карта

3.3. За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

Получател : “Павлови и Фамилия” ООД

Банка: ОББ – клон Троян

Банкова сметка: BG36UBBS80021090104040

Банков код: UBBS BGSF

4. Условия за анулиране:

4.1. Анулиране на направена от Вас резервация можете да направите по един от следните начини:

– пишете ни на e-mail: strannopriemnitsa@abv.bg;

– уведомете ни по телефона: 0887927035.

4.2. При анулиране на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

4.3. При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата, платена предварително по Вашата резервация, няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

4.4. Семеен хотел “Странноприемница” запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

5. Условия за настаняване

5.1. Настаняването се извършва от 15:00 ч. до 21:00 часа.

Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

5.2. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 11:30 ч. в деня за освобождаването.

5.3. Домашни любимци Не се приемат!

5.4. В стаите и общите помещения на хотела НЕ СЕ ПУШИ!

5.5. Гостите и посетителите на хотела са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

5.6. При ползването на услугите на хотела /лоби бар, басейн, летен бар и механа/ гостите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

6. Цени

6.1. Цените на нощувките в хотела се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, като си запазва правото да променя едностранно тези цени. Конкретната цена по всяка получена заявка за резервация се определя от хотела с потвърждението съгласно точка 2.3. от Общи условия.

6.2. Цена за настаняване на дете на допълнително легло – 15.00 лв. на ден с включена закуска.

6.3. Цената е на база BB настаняване /нощувка със закуска/.

6.4. Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

7. Права и задължения на страните:

7.1. Семеен хотел “Странноприемница” поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.

7.2. Семеен хотел “Странноприемница” се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

7.3. Семеен хотел “Странноприемница” не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, механата или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

7.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

7.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със семеен хотел “Странноприемница” и приема общите условия на семеен хотел “Странноприемница”. Клиентите, ползващи услугите на семеен хотел “Странноприемница” следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

7.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

7.7. Всички цени, обявени в сайта на хотел “Странноприемница”, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

7.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

7.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

7.10. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на семеен хотел “Странноприемница”. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.

7.11. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.strannopriemnitsa-oreshak.com ,в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

7.12.Настоящите Общи условия са приети от Семеен хотел “Странноприемница” и следва да бъдат публикувани на интернет страницата на хотела, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите на хотела.

Семеен хотел “Странноприемница” си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това невинаги може да бъде гарантирано.